Outsourcing projektowy

Oferujemy usługę obejmującą wynajem specjalistów – inżynierów i projektantów do pracy w zespołach projektowych lub samodzielnych zadań. Zakres takich prac obejmuje analizę i projektowanie konstrukcji budowlanych w programie AutoCad 3D/ Robot, modelowanie urządzeń i elementów powłokowych w środowisku Solid Works, symulacje MES, DEM i przepływów gazów, a także rozkłady termiczne. Wykonujemy archiwizację dokumentacji obiektów i urządzeń w oparciu o autorską aplikację. Przygotowujemy także skany i wydruki wielkoformatowe.

018