Symulacje DEM

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która zajmuje się symulacjami zachowania się materiałów sypkich metodą DEM. Badania są prowadzone w przestrzeni, w oparciu o geometrie stworzone w programach CAD. Części geometrii można nadać ruch powodujący transport materiału lub jego mieszanie; każda powłoka ma również określone podstawowe cechy materiału, jak gęstość, sprężystość i adhezję. Cząstki biorące udział w symulacji mogą mieć kształty sferyczne lub wieloboczne. W jednej symulacji można obliczać wzajemne oddziaływanie kilkuset tysięcy, a nawet milionów cząstek.

Zastosowanie badań:

  •  zmiany wydajności przenośników przez zwiększenie obrotów napędów i ich wpływ na zachowanie się materiału
  •  homogenizacja i mieszanie przy zastosowaniu różnych rozwiązań
  •  poprawa efektywności pracy młynów
  •  przeciwdziałanie wycieraniu się elementów urządzeń i przesypów