Analizy MES

Wykonujemy analizy metodą elementów skończonych (MES/ FEM) w oparciu o platformę Solid Works. Przeprowadzamy symulacje wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń ze względu na działające siły, ciśnienia, termikę i obciążenia dynamiczne. Dobieramy materiały dla określonych zastosowań oraz miejsc instalacji.

W specjalistycznym oprogramowaniu do symulacji przepływu gazów i cieczy modelujemy mieszanie, prędkości oraz wydajności instalacji.

mes1