Usługi projektowe

Oferujemy realizację projektów technologicznych, konstrukcyjnych i budowlanych obiektów przemysłowych. Jesteśmy jedną z niewielu w Polsce firm, specjalizujących się w projektowaniu instalacji dla materiałów sypkich. Opracowujemy dokumentację:

  • instalacji transportu kruszyw i materiałów sypkich
  • instalacje załadunku, rozładunku i przechowywania materiałów sypkich i kruszyw; silosów i zbiorników
  • urządzenia kruszące i separujące
  • obiekty budownictwa przemysłowego
  • projekty budowlane i branżowe
  • obliczenia statyczne konstrukcji
  • kompletne rozwiązania projektowe instalacji cementowni i zakładów wapienniczych

Przeprowadzamy symulacje urządzeń pod kątem przepływów oraz zachowania się materiałów sypkich. Jako jedyna w Polsce firma pracujemy na oprogramowaniu Rocky, specjalnie przygotowanym do badania wzajemnych relacji cząstek sypkich.

Wykonujemy obliczenia i projekty w środowiskach CAD, CAE, MES, DEM, CFD.

instalacja 22