Usługi czyszczenia powierzchni

Usługi czyszczenia powierzchni materiałów nierdzewnych,stalowych,żelbetowych

  • Szkiełkowanie
  • Śrutowanie
  • Hydrośrutowanie