Zapytanie na opracowanie symulacji porównawczych DEM dla zjawiska granulacji materiałów sypkich

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania POIR 1.1.1 prosimy o przedstawienie oferty na opracowanie symulacji porównawczych DEM dla zjawiska granulacji materiałów sypkich.
Warunki zamówienia:
– symulacje zostaną przeprowadzone dla geometrii i parametrów cząstek określonych przez Zleceniodawcę
– zostanie przeprowadzonych min. 10 symulacji dla zjawisk granulacji w różnych technikach
– wyniki symulacji zostaną przekazane w formie plików z filmami, zestawieniami danych dotyczących uzyskanych wyników oraz raportem z ich interpretacją
– Wykonawca ma prawo do korzystania z wyników prac badawczych przeprowadzonych  w trakcie realizacji usługi na równi ze Zleceniodawcą poprzez wykorzystanie ich w swoich dalszych pracach, badawczych publikacjach oraz pracy edukacyjnej

Praca badawcza ma być zgodna z zakresem badawczym dla Etapu I realizacji projektu.