Rozpoczynamy nowy projekt badawczy

Rozpoczynamy nowy projekt badawczy pn. Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych. W jego ramach będziemy pracować nad nowymi urządzeniami i technologiami, wykorzystując w tym celu najnowsze osiągnięcia techniczne związane z materiałami sypkimi. Podstawą badań będą symulacje DEM i CFD, następnie będą budowane modele i prototypowe elementy technologiczne. Będziemy wykorzystywać techniki mikrofalowe, ultradźwiękowe i skorelowane metody wibracyjne, fuidalne oraz mechaniczne.

Zapraszamy kandydatów na pracowników badawczych i projektantów do udziału w tym bardzo ciekawym projekcie.