Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych
Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0005/15, łączna wartość projektu: 6 691 626.24 zł, dofinansowanie projektu z UE: 4 838 380,56

Cele projektu: stworzenie nowych, innowacyjnych technologii produkcji i materiałów budowlanych

 

Planowane efekty: stworzenie nowych, innowacyjnych technologii produkcji i materiałów budowlanych o cechach energooszczędności i ograniczenia kosztów oraz wykorzystanie szerokiego zakresu zjawisk fizycznych w procesach technologicznych