Przetestuj swój materiał

Zobacz, jak nasze rozwiązania zwiększą Twoje możliwości. Przetestuj swój materiał w centrum testowym Biko-Serwis. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Umożliwiamy testy:

  • transportu pneumatycznego w nadciśnieniu i podciśnieniu: sprawdzenie zachowania się materiału, wydajności, doboru dmuchaw
  • mieszalników w sposób porcjowy i ciągły, z dozowaniem z worków big-bag oraz innych opakowań
  • granulacji różnymi metodami
  • dozowanie ze stacji rozładunku worków big bag, dozowników porcjowych i celkowych
  • przesiewania ultradźwiękowego
  • rozdrabniania w kruszarce
  • suszenia w suszarce wibrofluidalnej
  • skład chemiczny i cechy fizyczne materiałów sypkich