Transport pneumatyczny – inżektory BKPI

Rozł. BIG-BAG - 4

Specjalizujemy się w niskociśnieniowym transporcie pneumatycznym w fazie rozproszonej, przeznaczonym do wydajności 0.1 – 20 t/h i odległości do 150 m.
Transport pneumatyczny surowców sypkich polega na wprowadzeniu w ruch cząsteczek surowca przez ruch cząsteczek gazu (z reguły powietrza) w rurociągu. Ruch powietrza powstaje w wyniku różnicy ciśnień pomiędzy początkiem transportu (nadawą), a końcem transportu (odbiorem).
Transport niskociśnieniowy jest zasilany dmuchawami. Stosunek materiału do powietrza jest tu niski, a podawanie odbywa się poprzez inżektory. Stosowane są tu wersje nad- i podciśnieniowe, w zależności od wymogów.
Zestaw do niskociśnieniowego transportu obejmuje specjalny dozownik celkowy i inżektor, kształtujący strugę materiału oraz zagu.
Ciśnienia dla transportu niskociśnieniowego wynoszą 500-1200 mbar, moce dmuchaw: 5-50 kW.