Rynny aeracyjne BKAS

Rynny aeracyjne (fluidalne) służą do transportu materiałów drobnych i suchych (jak wapno, cement, piasek, gips, pyły). Wykorzystana jest w tych urządzeniach zmiana właściwości materiałów sypkich w tym stanie. Rynna pracuje przy kącie pochylenia 5° – 15° do poziomu, a kąt ten zależy od rodzaju materiału. Wydajność zależy od transportowanego materiału, kąta pochylenia rynny oraz zastosowanej tkaniny aeracyjnej.

Zalety rynien:

  • system nie wymagający praktycznie żadnej obsługi (smarowania, konserwacji)
  • brak elementów ruchomych i szybko zużywających się
  • znikomy koszt remontu (ograniczający się do wymiany tkaniny)
  • bardzo duża energooszczędność na jednostkę transportowanego materiału
  • niski koszt inwestycyjny

    rynna_transport