Mieszalniki fluidalne BKFM

mieszalnik fluidalny_1Mieszalniki oparte o wprowadzenie materiału w stan fluidalny, zapewniający bardzo niską energochłonność przy doskonałych efektach homogenizacji. Mikser ma ograniczone do minimum elementy podlegające zużyciu, dzięki czemu koszt obsługi jest znacznie niższy niż przy porównywalnych urządzeniach. Rozwiązanie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego.
Materiał przesuwający się w urządzeniu jest mieszany na skutek przesypywania się pomiędzy odpowiednio rozmieszczonymi  łopatkami. Rozmieszczenie łopatek jest zależne od rodzaju materiału. Łopatki osadzone są w pokrywie. Urządzenie zaopatrzone jest w kołnierze dopasowane do rynny aeracyjnej oraz króciec DN, którym dostarczane jest powietrze.

Wprowadzenie mieszalnika do oferty jest możliwe dzięki realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego zespołu urządzeń do produkcji wysokojakościowych budowlanych mieszanek kompozytowych, umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.01-26-0002/19-00.