Rozdrabniacze brył BKLC

Rozdrabniacz BKLC 300 - zrzut2

Rozdrabniacze są stosowane przy wylotach ze zbiorników materiałów sypkich, np. silosów cementu, popiołów, mączki i wapna. Mają za zadanie rozdrobnienie zbrylonego w czasie magazynowania materiału przed jego dalszą przeróbką bądź transportem. Dostępne są różne wersje rozdrabniaczy, dostosowane do wydajności i wielkości wylotów.

Nowa wersja rozdrabniacza ma ułatwioną obsługę – pozwala na wymianę noży bez demontażu całego urządzenia.

Nasze rozwiązania bazują na wynikach symulacji rzeczywistego zachowania się materiałów sypkich i kawałkowych metodą elementów dyskretnych (DEM). Jesteśmy jedną z niewielu europejskich firm wykorzystujących możliwości DEM przy projektowaniu urządzeń.