Granulatory zbiornikowe BKSG

Granulatory BKSG są porcjowymi urządzeniami do otrzymywania okrągłych aglomeratów o średnicy 1-10 mm. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ścinania wysokoobrotowego uzyskiwane cząstki mają wysoką gęstość i wytrzymałość mechaniczną oraz jest zmniejszone zapotrzebowanie na dodatki płynne.

ModelPojemność zbiornika
[ltr]
Pojemność robocza
[ltr]
Moc mieszadła [kW]Moc narzędzia tnącego
[kW]
BKSG 202010 – 15 2,2 1,1
BKSG 505025 – 35 5,5 1,5
BKSG 10010050  – 75113
BKSG 200200100 – 15018,5 4

Uwaga: wydajność, wielkość granul I udział lepiszcza są uzależnione od cech materiału I receptury. Ich określenie wymaga testów laboratoryjnych u producenta.
Opcje:
• opróżnianie poprzez otwarcie dna
• wykonanie ze stali wysokojakościowych