Odpylacze patronowe BKDC

Odpylacze patronowe świetnie się sprawdzają w ograniczonej przestrzeni. Zapewniają filtrację stanowiskową, odpylanie zbiorników, przesypów i urządzeń. Odpylacze patronowe BKDC oczyszczają gazy w przemyśle materiałów budowlanych, chemicznym, energetycznym, ceramicznym i wielu innych miejscach.

Filtracja w odpylaczach partonowych odbywa się na powierzchni plisowanego wkładu, który dzięki ukształtowaniu ma dużą powierzchnię filtracyjną w stosunku do zajmowanej przestrzeni. Regeneracja wkładu następuje przy użyciu sprężonego powietrza w cyklach czasowych lub w oparciu o pomiar różnicy ciśnień.