Odpylacze do stref Atex

W miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem magazynowanego i transportowanego pyłu, stosujemy specjalne rozwiązania odpylaczy dla stref Atex. W każdym przypadku urządzenia są dobierane i projektowane z uwzględnieniem analizy ryzyka, dla konkretnej instalacji.

Nasze rozwiązania Ex obejmują całość systemu odpyleniowego, z wyodrębnieniem stref i zabezpieczeniami przeciw przejściu fali uderzeniowej. Wiemy, jak ważne jest bezpieczne odpylenie pyłów zagrożonych wybuchem.

ex-d