Prace badawcze metodą elementów dyskretnych

3728

Firma BIKO-SERWIS realizuje projekt pn. Prace badawcze nad urządzeniami do transportu materiałów sypkich z użyciem analiz metodą elementów dyskretnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4. Projekt obejmuje przeprowadzenie serii innowacyjnych symulacji metodą DEM i zbudowanie na ich podstawie modeli 3D urządzeń.

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość