Pobierz

Katalog urządzeń

Katalog technologii i usług

MAGAZYNOWANIE

Silosy BKSS

Silosy BKSS – zewnętrznie wzmacniany

Silosy BKSS – płaskodenny

Zasuwy nożowe BKKG

Rozdrabniacze brył BKLC

Rękawy załadunkowe BKLS

FILTRACJA

Odpylacze workowe BKDF

DOZOWANIE

Dozowniki celkowe BKRV

Dozowniki zbiornikowe BKBD

Dozowniki ślimakowe BKSD

TRANSPORT

Rynny aeracyjne BKAS

Inżektory BKPI

Przesypy dwudrogowe BKDV