Zapytanie na realizację usługi badawczej, polegającej na sprawdzeniu cech próbek granulatów PCM

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania POIR 1.1.1 prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi badawczej, polegającej na sprawdzeniu cech otrzymanych próbek granulatów PCM.Warunki zamówienia:

  • sprawdzenie cech uwzględni analizę struktury, porowatości materiału bazowego, pojemności cieplnej oraz wytrzymałości mechanicznej
  • sprawdzenie cech obejmie co najmniej 4 dostarczone próbki o różnym składzie i techologii wytworzenia
  • Wykonawca ma prawo do korzystania z wyników prac badawczych przeprowadzonych  w trakcie realizacji usługi na równi ze Zleceniodawcą poprzez wykorzystanie ich w swoich dalszych pracach, badawczych publikacjach oraz pracy edukacyjnej

Praca badawcza ma być zgodna z zakresem badawczym dla Etapu I realizacji projektu.