Projekty UE

Zapytanie na realizację usługi specjalistycznego serwisu linii pilotażowej

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania POIR 1.1.2 Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi specjalistycznego serwisu linii pilotażowej, polegającej na: sprawdzenie poprawności zabudowy wag wykonanie kalibracji wag sprawdzenie poprawności komunikacji i układu sterowania wagami Termin składania ofert: 19.06.2018 Prosimy o złożenie ofert na adres:

Zapytanie na realizację usługi badawczej, polegającej na sprawdzeniu cech próbek granulatów PCM

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania POIR 1.1.1 prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi badawczej, polegającej na sprawdzeniu cech otrzymanych próbek granulatów PCM.Warunki zamówienia: sprawdzenie cech uwzględni analizę struktury, porowatości materiału bazowego, pojemności cieplnej oraz wytrzymałości mechanicznej sprawdzenie cech obejmie co najmniej 4 dostarczone próbki o różnym składzie i techologii wytworzenia Wykonawca ma prawo do korzystania

Zapytanie na opracowanie symulacji porównawczych DEM dla zjawiska granulacji materiałów sypkich

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania POIR 1.1.1 prosimy o przedstawienie oferty na opracowanie symulacji porównawczych DEM dla zjawiska granulacji materiałów sypkich. Warunki zamówienia: – symulacje zostaną przeprowadzone dla geometrii i parametrów cząstek określonych przez Zleceniodawcę – zostanie przeprowadzonych min. 10 symulacji dla zjawisk granulacji w różnych technikach – wyniki symulacji zostaną przekazane w formie plików z

Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych Umowa o dofinansowanie nr nr umowy POIR.01.01.02-00-0044/16, łączna wartość projektu: 9 142 839,12 zł, dofinansowanie projektu z UE: 4 571 419,56 Cele projektu: stworzenie innowacyjnej linii do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych Planowane efekty: stworzenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji materiałów na

Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0005/15, łączna wartość projektu: 6 691 626.24 zł, dofinansowanie projektu z UE: 4 838 380,56 Cele projektu: stworzenie nowych, innowacyjnych technologii produkcji i materiałów budowlanych   Planowane efekty:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

  Firma BIKO-SERWIS realizuje projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Prace badawcze metodą elementów dyskretnych

Firma BIKO-SERWIS realizuje projekt pn. Prace badawcze nad urządzeniami do transportu materiałów sypkich z użyciem analiz metodą elementów dyskretnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4. Projekt obejmuje przeprowadzenie serii innowacyjnych symulacji metodą DEM i zbudowanie na ich podstawie modeli 3D urządzeń. Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość