Projekty UE

Rozpoczynamy nowy projekt badawczy

Rozpoczynamy nowy projekt badawczy pn. Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych. W jego ramach będziemy pracować nad nowymi urządzeniami i technologiami, wykorzystując w tym celu najnowsze osiągnięcia techniczne związane z materiałami sypkimi. Podstawą badań będą symulacje DEM i CFD, następnie będą budowane modele i prototypowe elementy technologiczne. Będziemy wykorzystywać techniki mikrofalowe,

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

  Firma BIKO-SERWIS realizuje projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1. Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Prace badawcze metodą elementów dyskretnych

Firma BIKO-SERWIS realizuje projekt pn. Prace badawcze nad urządzeniami do transportu materiałów sypkich z użyciem analiz metodą elementów dyskretnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4. Projekt obejmuje przeprowadzenie serii innowacyjnych symulacji metodą DEM i zbudowanie na ich podstawie modeli 3D urządzeń. Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość