Zabudowa instalacji do dozowania sypkiego sorbentu – JPEG 7