Innowacyjne, kontenerowe instalacje odsiarczania spalin

Przedstawiamy innowacyjny, kontenerowy zestaw dozowania i iniekcji sorbentu, dedykowany dla półsuchych i suchych instalacji odsiarczania spalin w małych i średnich elektrociepłowniach i elektrowniach. Dzięki naszemu rozwiązaniu osiągniecie Państwo:

  • niższy koszt sorbentu dzięki dostawom całocysternowym
  • brak konieczności budowy budynku dzięki specjalistycznej zabudowie kontenerowej
  • brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
  • krótszy czas realizacji dzięki kompleksowej dostawie prefabrykowanej stacji
  • szeroki zakres dozowania dzięki podwójnemu, hybrydowemu układowi ślimaków w dozownikach
  • możliwość dozowania różnych mieszanek sorpcyjnych, dedykowanych dla Państwa instalacji

Możemy także opracować i zapewnić regularną dostawę indywidualnego sorbentu, najlepiej spełniającego Państwa oczekiwania.