POWTECH 2014

Zapraszamy na nasze stoisko na międzynarodowych targach przemysłowych POWTECH w Norymberdze, które odbędą się w  dniach 30. września – 02. października  2014. Zapraszamy do hali 4, stanowisko 4-103.

Targi POWTECH bezspornie są numerem jeden branży przy czym oferują bez mała możliwość uzyskania pełnego, obejmującego 360°, oglądu całego łańcucha procesów produkcyjnych. Odzwierciedlają aktualny stan mechanicznej technologii procesów przetwórczych i informują o trendach oraz kierunkach rozwoju. Ale też i pod wzlędem możliwości nawiązywania kontaktów i tworzenia sieci współpracy dla za-interesowanych oferowana jest tu doskonała platforma.