Gekon

Informujemy, że:

Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje przedsięwzięcie pod nazwą:

Prace badawczo-rozwojowe nad technologią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych

Całkowity koszt projektu: 3 199 420 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 431 568 PLN

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Gekon.