Dotacje na kapitał obrotowy

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dotacje na kapitał obrotowy

Umowa o dofinansowanie nr nr umowy POPW.01.05.00-26-0209/20, łączna wartość projektu: 377 638,23 zł, dofinansowanie projektu z UE: 377 638,23

Cele projektu: wsparcie kapitału obrotowego firmy Biko-Serwis w sytuacji pandemii Covid-19.

Planowane efekty: poprawa kapitału obrotowego firmy Biko-Serwis w sytuacji pandemii Covid-19.