Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego technologii materiałów sypkich

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Budowa centrum badawczo-rozwojowego technologii materiałów sypkich

Umowa o dofinansowanie nr nr umowy POIR.02.01.00-00-0004/16, łączna wartość projektu: 6 642 000,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 5 400 000,00

Cele projektu: stworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii materiałów sypkich

Planowane efekty: stworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego poświęconego technologiom związanym z materiałami sypkimi.