Wapno, gips, reagips

Wywodzimy się z branży cementowo-wapienniczej, kruszyw i gipsu, więc wiemy o niej (prawie) wszystko. Dostarczamy usługi utrzymania ruchu, opracowujemy projekty technologiczne i wykonawcze, dostarczamy urządzenia i kompletne instalacje. Pracujemy z najlepszymi, żeby zapewnić najbardziej optymalne rozwiązania.

W naszej pracy bazujemy na wieloletnich doświadczeniach obsługi urządzeń oraz efektach symulacji zachowania się materiałów sypkich przeprowadzanych metodą elementów dyskretnych (DEM).

20140814_184359