Zbiorniki mączki w instalacjach odsiarczania

Dostarczamy urządzenia magazynowania mączek wapiennych i wapna w instalacjach odsiarczania, gwarantującą bezawaryjną pracę i niskie koszty eksploatacji. Nasze instalacje obejmują:

  • stacje rozładunku cystern kolejowych i samochodowych
  • stalowe silosy magazynowe z konstrukcjami wsporczymi i terminalami
  • układy wspomagania wysypu
  • urządzenia transportowe
  • urządzenia dozujące
  • odpylacze workowe
  • sterowanie i wizualizację

dscn1225