Instalacje dozowania wapna do higienizacji

Stacjonarne i mobilne stacje dozowania wapna pozwalają na higienizację osadu ściekowego oraz skuteczne mieszanie produktów. Typowa instalacja obejmuje:

  • stanowisko przeładunku wapna
  • zbiornik magazynowy lub stacje rozładunku worków big-bag
  • wspomaganie rozładunku
  • transport i dozowanie
  • mieszanie na bazie mieszalnika ślimakowego
  • układ sterowania

Oferujemy dostawy kompletnych instalacji, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i mobilnej, a także wynajem długoterminowy.

20140814_134203