Ochrona środowiska

Angażujemy się w wiele projektów z zakresu ochrony środowiska: dostarczamy wysokosprawne filtry odpyleniowe, produkujemy przenośniki śrubowe i odwadniacze ślimakowe dla oczyszczalni ścieków, budujemy piece i suszarnie do osadów pościekowych. Jesteśmy jednymi z niewielu w Polsce specjalistów zajmujących się paliwami alternatywnymi produkowanymi z rozdrobnionych śmieci oraz osadów. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i montażem, dzięki czemu możemy maksymalnie skracać czas realizacji i aktywnie dostosowywać rozwiązania do zmieniających się potrzeb.

Bazujemy na innowacyjnych technologiach symulacji komputerowych DEM i MES, dzięki czemu niwelujemy koszty prototypów.

4adb2fe6d8fc6_o