Składanie mieszanek kruszyw

Wykonujemy instalacje składające mieszanki kruszyw, automatycznie dostosowujące bieżące receptury do potrzeb i zapewniające produkcję w trybie ‚just in time’.  Taka instalacja może obejmować:

  • tunel pod hałdami poszczególnych frakcji
  • dozujące podawacze taśmowe
  • przenośnik taśmowy odbiorczy
  • załadunek na wagony i samochody
  • sterowanie procesem

obraz 053