Instalacje separacji frakcji pylistej

Realizujemy kompleksowe instalacje separacji frakcji pylistej drobnych kruszyw, czyli odseparowujące materiał poniżej 100 µm z frakcji piaskowej. Taki pył jest wartościowym produktem, zastępującym materiał mielony, a wytworzenie tą metodą ma dużo mniejszy koszt. Instalacja obejmuje:

  • transport frakcji 0-2
  • separator statyczny lub dynamiczny
  • transport rozseparowanych produktów
  • centralny odpylacz
  • silos gotowego produktu
  • załadunek produktu

2012-09-19-223