Hutnictwo

Dla branży hutniczej projektujemy i wykonujemy urządzenia oraz całe instalacje transportu, magazynowania i dozowania materiałów używanych w procesie produkcji. Wykonujemy też obmurza ogniotrwałe pieców, torkrety i izolacje. Zajmujemy się utrzymaniem ruchu i montażami, przeprowadzamy analizy, wyważania i osiowania laserowe.

Każda realizacja jest inna, a dzięki temu, że zarówno projektujemy, wytwarzamy, jak też montujemy i uruchamiamy instalacje, zapewniamy najkrótszy czas przy najwyższej jakości. Korzystamy z innowacyjnych rozwiązań, opartych o symulacje DEM i MES.

szczecin1