Wymurówki kotłów i torkrety ogniotrwałe

BIKO-SERWIS jest jedną z niewielu polskich firm, która od lat realizuje wymianę wymurówek pieców przemysłowych. Nasze usługi gwarantują dobrą jakość i krótkie przestoje w pracy zakładu.

Murujemy piece szybowe i Maerz’a w zakładach wapienniczych, obrotowe w cementowniach, kotłowe w ciepłowniach, instalacje wielkopiecowe i wszelkie innego typu piece i suszarnie w różnych zakładach przemysłowych. Wykonujemy także izolacje metodą torkretowania i wylewania betonów specjalnych. Dysponujemy kompletem sprzętu (wraz z wymaganymi odbiorami UDT) oraz doświadczonymi pracownikami.

convar158

Do pobrania