Instalacje odpopielania

Dostarczamy urządzenia, komponenty, jak też kompletne instalacje odpopielania, obejmujące transport mechaniczny, pneumatyczny, jak też zbiorniki magazynowe popiołu. Dostarczamy również workowe odpylacze procesowe, gwarantujące skuteczność filtracji na poziomie 99.99%.

Oferujemy:

  • symulacje, kalkulacje i projekty
  • dostawy urządzeń i ich komponentów
  • prefabrykacje konstrukcji i silosów
  • montaże i uruchomienia

dsc00245