Instalacje odsiarczania spalin

Dostarczamy elementy technologiczne instalacji odsiarczania spalin, obejmujące między innymi:

  • zbiorniki magazynowe mączek i wapna
  • transport pneumatyczny mączek i wapna
  • iniektory wstrzykujące w suchej metodzie odsiarczania
  • dozowniki sorbentu
  • mechaniczne urządzenia transportujące sorbent

 

Jako jedyni w Polsce stosujemy symulacje metoda elementów dyskretnych, pozwalające na analizę zachowania się sorbentu w instalacji transportu i dozowania przy odsiarczaniu spalin.

p1000345s