Energetyka

Nasza oferta dla energetyki obejmuje urządzenia i kompletne instalacje do transportu i magazynowania biomasy, odpopielania, nawęglania oraz terminale załadowcze popiołów.

Wykonujemy także usługi z zakresu utrzymania ruchu, montaży, symulacji i prac projektowych, jak również wymurówki ogniotrwałe, torkrety i izolacje kotłów w elektrociepłowniach i elektrowniach.

Jako jedyni w Polsce wykorzystujemy przy projektowaniu urządzeń symulacje zachowania się materiałów sypkich metodą elementów dyskretnych DEM.

murowanie sklepienia wewnetrznego