Drogownictwo

Dla branży drogowej dostarczamy mobilne instalacje produkcji mieszanek do podbudów, urządzenia zakładów produkcji asfaltu oraz części zamienne ciężkich maszyn drogowych. Nasze rozwiązania cechuje niezawodność i niskie koszty eksploatacyjne.

Oferujemy:

  • mieszalniki FLUMIX do podbudów na bazie popiołów, cementu i wapna
  • elewatory, przenośniki ślimakowe, zbiorniki i odpylacze do zakładów produkcji asfaltu
  • przenośniki i stacje składania kruszyw
  • silosy mobilne do mieszanek

centralny_007