Dozowanie i mieszanie

Nasze instalacje dozujące i mieszające zapewniają wysoką dokładność i homogeniczność materiału przy bardzo niskich kosztach eksploatacji instalacji. Oferowane technologie:

  • dozowniki zbiornikowe pracujące w systemie upływu wagi w czasie
  • dozowniki ślimakowe, pracujące w układzie wagowym i objętościowym
  • dozowniki taśmowe
  • dozowniki celkowe
  • mieszalniki ślimakowe, o przeciwbieżnych, wzajemnie się przenikających spiralach
  • mieszalniki fluidalne
  • mieszalniki komorowe

dscn1386