Instalacje mieszania cementu FLUMIX

Projektujemy i budujemy stacje mieszania cementów oraz suchych zapraw w oparciu o innowacyjną technologię FLUMIX. Jest to rozwiązanie wykorzystujące mieszanie w stanie fluidalnym, co ma duży wpływ na ograniczenie kosztów i podwyższenie trwałości urządzeń. Technologia FLUMIX pozwala na:

  • bardzo niską energochłonność instalacji w przeliczeniu na tonę produktu
  • wykorzystanie odpadów: popiołów lotnych i zmielonego żużla
  • pracę ciągłą układów dozowania i mieszania
  • kompaktowe rozmiary i mobilność
  • produkcję ‚just in time’
  • łatwość zmiany receptur

Technologia FLUMIX pozwala na rozdzielenie samej produkcji klinkieru i cementu oraz zapraw na nim bazujących, co daje większą elastyczność i dopasowanie do aktualnych potrzeb odbiorców.

8a