Magazynowanie i dozowanie pyłów by-pass CBPD

Wykonujemy instalacje obejmujące transport, magazynowanie i dozowanie pyłów by-pass pieca klinkieru. Te szczególne materiały wymagają szczególnej technologii, zwłaszcza w zakresie prawidłowego rozładunku ze zbiorników i przesypów. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, obejmujące:

  • ważenie i dozowanie
  • transport
  • przechowywanie
  • rozdrabnianie aglomeratów
  • przeładunek pneumatyczny
  • sterowanie i wizualizację procesów

20140813_093814